Aanmelden

Het koor wil een onderscheidend koor zijn. Dit betekend dat we optredens van hoge kwaliteit verzorgen, waarbij we voor ogen houden dat we dit doen voor onze Vader in de hemel, de Koning van hemel en aarde, die alle eer toekomt! We hanteren een open en samenbindende communicatiestijl. Alle leden zijn betrokken en dragen een steentje bij aan de vele activiteiten en werkzaamheden binnen het koor. Hoe willen wij deze missie realiseren?
Gemotiveerde koorleden! Iedereen zet zijn of haar kwaliteit/talent in om samen aan deze missie te werken.